جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / زراعت و اصلاح نباتات (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی) کتاب هدیه دهید

زراعت و اصلاح نباتات (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و شانزدهم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام یک از مورخان زیر، از نخستین نویسندگانی است که به تاریخ تحلیلی اهتمام ویژه ای نشان داد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کسنفن
2) توسیدید
3) هرودت
4) پولیبیوس
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت
... بیشتر