جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / زبان های باستانی ایران کتاب هدیه دهید

زبان های باستانی ایران

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ، آراء و عقاید و زبان های ایران پیش از اسلام (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).