جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری زبان انگلیسی (آموزش - مترجمی) کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری زبان انگلیسی (آموزش - مترجمی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، زبان تخصصی آموزش زبان انگلیسی، زبان تخصصی مترجمی زبان انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).