جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / دکتری آزاد زبان و ادبیات عرب کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد زبان و ادبیات عرب

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، مباحث صرف و نحو، اعراب گذاری و ترجمه متون قدیم و جدید، آشنایی با روش تحقیق و مراجع و منابع تحقیق در زمینه زبان و ادبیات عرب، القای محاضره و مقاله نویسی به زبان فصیح ادبی عربی روز، معانی و بیان و بدیع (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و هشتاد و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ضريب جذب آماري صوت .............. است. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تابش زاويه عمودي به ماده جاذب
2) تابش صورت تحت زواياي مختلف به ماده جاذب
3) متوسط جذب در فرکانس هاي 250،‌ 500،‌ 1000 و 2000 هرتز  
4) موارد 2 و 3،‌ هر دو درست هستند.

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از مزاياي دوزيمتري
... بیشتر