جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری ریاضی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری ریاضی - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته ریاضی دربرگیرنده رشته های ریاضی محض، ریاضی کاربردی، آموزش ریاضی، محاسبات نرم می باشد.
رشته ریاضی محض از زیرمجموعه ریاضی شامل 3 گرایش جبر، آنالیز، هندسه (توپولوژی)، رشته ریاضی کاربردی از زیرمجموعه ریاضی شامل 5 گرایش آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، ریاضی مالیف رمز و کد، رشته محاسبات نرم شامل 1 گرایش ساختارهای جبر منطقی می باشد.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ریاضی شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، دروس پایه (ریاضیات عمومی (1و. 2)، معادلات دیفرانسیل، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیزعددی و مبانی احتمال)، آنالیز ریاضی، مبانی جبر و مبانی ترکیبیات، جبر خطی عددی، بهینه سازی خطی و نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل، احتمال (1 و 2) و فرایندهای تصادفی..
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه ریاضی می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش هشتاد و نهم ( بیشتر ... )