جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری ریاضی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری ریاضی - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته ریاضی دربرگیرنده رشته های ریاضی محض، ریاضی کاربردی، آموزش ریاضی، محاسبات نرم می باشد.
رشته ریاضی محض از زیرمجموعه ریاضی شامل 3 گرایش جبر، آنالیز، هندسه (توپولوژی)، رشته ریاضی کاربردی از زیرمجموعه ریاضی شامل 5 گرایش آنالیز عددی، بهینه سازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، ریاضی مالیف رمز و کد، رشته محاسبات نرم شامل 1 گرایش ساختارهای جبر منطقی می باشد.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و نود و پنجم ( بیشتر ... )