جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / روانشناسی عمومی کتاب هدیه دهید

روانشناسی عمومی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روانشناسی عمومی پیشرفته، روانشناسی رشد پیشرفته، روانشناسی اجتماعی پیشرفته، متون تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های روانشناسی عمومی: متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد (تک جلدی)، رشد انسان (روانشناسی رشد از تولد تا مرگ)، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی اجتماعی کاربردی،Discovering Psychology (ویراست چهارم)، متون روانشناسی به زبان انگلیسی - کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).