جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین دربرگیرنده رشته های پشگیری از جرم، علوم و فنون مرزبانی، مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی، مبارزه با مواد مخدر، علوم عملیات ویژه انتظامی، مدیریت عملیات راهور، کشف جرایم، مدیریت علوم حفاظت اطلاعات انتظامی می باشد.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و نود و پنجم ( بیشتر ... )