جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت رادیوبیولوژی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز - بورس خارج از کشور) - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت رادیوبیولوژی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز - بورس خارج از کشور) - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاه و هفتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در چه مواردي بايد از اتوکلاوهاي با مخلوط بخار - هوا استفاده نمود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ظروف غيرقابل انعطاف
2) ظروف فلزي با قابيليت انعطاف پايين
3) ظروف پلاستيکي و شيشه اي
4) هر سه گزينه صحيح هستند.

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد زير
... بیشتر