جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی کتاب هدیه دهید

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیک پرتوها (2)، رادیوبیولوژی (2)، فیزیک عمومی (2)، بیولوژی سلولی (2)، ریاضی عمومی و آمار (1)، فیزیولوژی و آناتومی (1)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و چهل و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از جملات زير اصطلاح ارثي را بهتر توصيف مي کنند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) شرط لازم،‌ اختلال رواني است.    
2) شرط کافي اختلال رواني است.
3) شرط لازم و کافي ايجاد اختلال رواني است.
4) نه شرط لازم است و نه شرط کافي
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد،
... بیشتر