جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / خط مونتاژ خودرو کتاب هدیه دهید

خط مونتاژ خودرو