جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / حقوق خصوصی کتاب هدیه دهید

حقوق خصوصی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حقوق مدنی(1)، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، متون حقوقی به زبان خارجه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های حقوق خصوصی: تشکیل قراردادها و تعهدات، سقوط تعهدات، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) جلد دوم، مباحث تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت)، Essential contract Law (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).