جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / حقوق جزا و جرم شناسی کتاب هدیه دهید

حقوق جزا و جرم شناسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: جرم شناسی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی (1)، متون حقوق (1) به زبان خارجی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های حقوق جزا و جرم شناسی: مبانی جرم شناسی جلد اول، آیین دادرسی کیفری جلد دوم، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، Criminal law (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).