جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / حشره شناسی پزشکی کتاب هدیه دهید

حشره شناسی پزشکیسوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هشتاد و ششم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از گزينه هاي زير،‌ در طراحي و برنامه ريزي تمرين مقاومتي کمتر اهميت دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) روش تمريني مورد نظر    
2) سيستم انرژي مورد نياز
3) تعداد مهارت هاي درگير
4) تعيين گروه عضلات،‌ داراي نياز به تمرين
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت
... بیشتر