جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی، میکروب شناسی و انگل شناسی، کلیات بیماری منتقله به وسیله حشرات و جوندگان، مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات، بهداشت محیط (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).