جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / حسابداری کتاب هدیه دهید

حسابداری

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: حسابرسی پیشرفته، حسابداری بخش عمومی، حسابداری مدیریت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های حسابداری: فلسفه حسابرسی، حسابداری و کنترل مالی دولتی، حسابداری مدیریت پیشرفته، حسابداری مدیریت نشریه 131 (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هشتاد و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)–  در ديدگاه عقل گرايي،‌ نظريه به چه معناست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  1) کشف يک رابطه علت و معلولي ميان پديده ها  
2) بررسي کلي مسائل از راه تفکر بدون ارتباط با عمل  
3) مجموعه اي از قوانين که مبين بخشي از واقعيت است
4) مجموعه اي از مفروضات تاييد شده که با استفاده از آن مي توان رابطه علت
... بیشتر