جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری حسابداری کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری حسابداری

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی و آمار، حسابداری صنعتی، حسابرسی، اقتصادی، دروس اختصاصی حسابداری (حسابداری شرکت ها، حسابداری مالی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).