جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / جامعه شناسی کتاب هدیه دهید

جامعه شناسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بینش های جامعه شناسی (1) (تاریخ تفکرات جامعه شناسی)، جامعه شناسی جوانان، زبان تخصصی، توسعه اجتماعی - اقتصادی، جامعه شناسی مسائل اجتماعی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های جامعه شناسی: نظریه های کلاسیک جامعه شناسی، جامعه شناسی جوانان ایران، مبانی جامعه شناسی جوانان، مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی، توسعه و نابرابری، نگرشی نو در طرح مسائل اجتماعی، رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و پنجاهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– ايجاد مبنايي براي احساس مسئوليت شهروندي در قبال سياره ي زمين و ايجاد حس مهرورزي و احترام به موجودات زنده و درک حفظ محيط زيست و طبيعت از اهداف کدام آموزش است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد   
1) انساني
2) جهاني  
3) زمين  
4) صلح
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت،
... بیشتر