جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری تکنولوژی فنی رسانه - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری تکنولوژی فنی رسانه - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، فیزیک، آکوستیک، سیگنال ویدئوی آنالوگ، الکترونیک، مدارهای الکتریکی، زبان تخصصی انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).