جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، شبکه های کامپیوتری، سیستم عامل (کاربر - سرور)، مدارهای دیجیتال، زبان تخصصی انگلیسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).