جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازی امروز جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶

تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازی