جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری تکنولوژی راهسازی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری تکنولوژی راهسازی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، ابنیه فنی، تعمیر و نگهداری راه، اصول راهسازی، تأسیسات و تجهیزات ایمنی راه ها (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).