جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی مهندسی ترافیک، آشنایی با سیستم های حمل و نقل شهری، مبانی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شهری، مدیریت حمل و نقل و کنترل ترافیک شهری، زبان تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).