جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری تکنولوژی اویونیک - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری تکنولوژی اویونیک - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: الکتریک هواپیما، آلات دقیق هواپیما، سیستم های ارتباطی هواپیما، اصول ناوبری هواپیما، سیستم های کنترل اتوماتیک، رادار و کاربرد آن در هواپیما، الکترونیک 1 و 2 (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).