جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری تولیدات دامی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری تولیدات دامی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی، دامپروری شامل گاوداری، گوسفندداری و مرغ داری، تشریح و فیزیولوژی دام، میکروبیولوژی و بهداشت دام، خوراک و خوراک دادن دام (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).