جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / تعمیر و نگهداری هواپیما امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تعمیر و نگهداری هواپیما

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی انگلیسی، ریاضی، فیزیک، آئرودینامیک و مکانیک پرواز، ترمودینامیک و موتورهای حرارتی، استاتیک و مقاومت مصالح، ساختمان و سیستم های هواپیما، قوانین هوانوردی و تکنیک های کنترل پرواز، مقررات ناوبری هوایی و اصول پرواز (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).