جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / تعمیرات سخت افزار کامپیوتر کتاب هدیه دهید

تعمیرات سخت افزار کامپیوتر