جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری تربیت معلم قرآن کریم - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری تربیت معلم قرآن کریم - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با علوم قرآنی، تفسیر، اصول عقاید «توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و ولایت»، تعلیم و تربیت اسلامی، آموزش زبان عربی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).