جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری تربیت مربی امور تربیتی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری تربیت مربی امور تربیتی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با علوم قرآنی، اصول عقاید، روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).