جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / کاردانی پیوسته آزاد تربیت بدنی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی پیوسته آزاد تربیت بدنی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: آناتومی و فیزیولوژی (20 سوال)، تغذیه و بهداشت مواد غذایی (10 سوال)، آزمون های ورزشی (10 سوال)، شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).