جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی فنی و حرفه ای / کاردانی فنی و حرفه ای تربیت بدنی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی فنی و حرفه ای تربیت بدنی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس آناتومی و فیزیولوژی (20 سوال) - درس تغذیه و بهداشت مواد غذایی (10 سوال) - درس آزمون های ورزشی (10 سوال) - درس شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی (10 سوال) - درس زبان و ادبیات فارسی (15 سوال) - درس زبان عربی (15 سوال) - درس فرهنگ و معارف اسلامی (15 سوال) - درس زبان خارجی (15 سوال) - درس ریاضیات (20 سوال) - درس فیزیک (15 سوال) - درس شیمی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).