جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / بیوشیمی بالینی کتاب هدیه دهید

بیوشیمی بالینی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، شیمی آلی و عمومی (2)، زیست شناسی سلولی مولکولی (2)، بیوشیمی عمومی (6) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و چهل و یکم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – ملاک احتياج معلول به علت بنا بر اصالت وجود کدام است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) امکان فقري    
2) امکان ذاتي
3) حدوث دهري
4) حدوث زماني
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – علم در فلسفه ي مشّاء چه نوع عرَضي است؟   1)
... بیشتر