جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت بیوشیمی بالینی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت بیوشیمی بالینی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: بیوشیمی عمومی (ساختمانی) (4)، فیزیولوژی عمومی (2)، متابولیسم و اختلالات آن (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سی و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به طور معمول سيستي سرکوز عصبي و سيستي سرکوز چشمي در انسان ناشي از کدام يک از لاروهاي زير است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) سيستي سرکوس بويس
2) سيستي سرکوس تنيا کوليس
3) سيستي سرکوس اوويس
4) سيستي سرکوس سلولوزه

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از طريق کدام يک از روش هاي انتقال توکسوپلاسما مي
... بیشتر