جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز بیوشیمی بالینی کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز بیوشیمی بالینیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و نود و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين کاربرد باليني «ديورتيک هاي مهار کننده کربنيک انيدراز» کدام است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کاهش پس بار در نارسايي احتقاني قلب
2) کاهش پيش بار در نارسايي احتقاني قلب
3) کاهش فشار داخل کره چشم در گلوکوما
4) کاهش کلسيم خون در موارد هيپرکلسمي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»


... بیشتر