جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری بهداشت عمومی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری بهداشت عمومی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، فیزیک، آمار حیاتی و اصول کلیات اپیدمیولوژی، اصول تغذیه، اصول و کلیات خدمات بهداشتی «اصول بهداشت محیط - بهداشت روان»، جمعیت شناسی و اصول تنظیم خانواده، مصون سازی «برنامه ایمن سازی کشوری»، میکروب شناسی عمومی، اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران، آموزش بهداشت و ارتباطات (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).