جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشتسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و چهل و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بروز لکه هاي نقره اي روي برگ و برنزه شدن برگه ها و ساقه گوجه فرنگي از علائم خسارت کدام يک از آفات زير است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کنه دو لکه اي
2) شته پنبه و جاليز
3) کنه حنايي گوجه فرنگي
4) زنجرک سيب زميني
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه
... بیشتر