جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت حرفه ای - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت حرفه ای - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و سی و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «سلطان مُرد و سپس ملکه مُرد» و «سلطان مرد و پس از چندي ملکه از فرط اندوه در گذشت» به ترتيب چه ناميده مي شوند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) طرح - داستان
2) داستان - طرح
3) طرح - رخداد
4) رويداد - درام

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت،
... بیشتر