جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت حرفه ای کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت حرفه ایسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش هفتاد و چهارم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای تثبیت ماده چسبنده مصرف شده در ساخت تخته فیبر به روش تر اگر به جای سولفات آلومینیوم از اسید سولفوریک استفاده شود، جذب آب تخته ساخته شده چگونه است؟
1) کم تر می شود.
2) بیش تر می شود .
3) به نوع چسب بستگی دارد.
4) به میزان چسب بستگی دارد.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت
... بیشتر