جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت باروری کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت باروریسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و پنجاه و هفتم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گرانیت قدیمی تر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) لاهیجان
2) نریگان ساغند
3) دوران زنجان
4) آناتکسی چاپدونی
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام یک از مشخصات مهم
... بیشتر