جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت باروری - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت باروری - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاهم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – این مفهوم که: «عوامل انسانی و یا اجتماعی به تنهایی تعیین کننده اثربخشی سازمانی نیستند.» مبنای کدام مورد است؟  سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مدیریت علمی
2) رویکرد اقتضایی
3) تئوری کلاسیک
4) رویکرد سیستمی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت
... بیشتر