جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / برنامه ریزی، کنترل تولید و لجستیک خودرو کتاب هدیه دهید

برنامه ریزی، کنترل تولید و لجستیک خودرو