جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / برنامه ریزی، کنترل تولید و لجستیک خودرو امروز جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶

برنامه ریزی، کنترل تولید و لجستیک خودرو