جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / برنامه ریزی آموزشی کتاب هدیه دهید

برنامه ریزی آموزشیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و دوازدهم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در اپرن لاکتوز کدام یک، حالت همیشه سازنده دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) Lac A
2) Lac I
3) Lac Y
4) Lac Z
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام
... بیشتر