جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / برنامه ریزی آموزشی کتاب هدیه دهید

برنامه ریزی آموزشیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و بیست و یکم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از ساختارهای زیر دارای غضروف الاستیک است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) نای
2) لاله گوش
3) غضروف تیغه میانی بینی
4) غضروف تیروئید حنجره
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور)
... بیشتر