جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / برق - قدرت گرایش پست و انتقال (مصوب 1384) کتاب هدیه دهید

برق - قدرت گرایش پست و انتقال (مصوب 1384)