جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / برق - قدرت گرایش پست و انتقال (مصوب 1384) امروز سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

برق - قدرت گرایش پست و انتقال (مصوب 1384)