جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری ایمنی شناسی پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری ایمنی شناسی پزشکی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، ایمنی شناسی عمومی، بیوشیمی، میکروب شناسی، زیست شناسی سلولی و مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش پنجم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، علمی کاربردی) - ضمیر «ش» در «گفتمش» در بیت زیر چه نقشی دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟            گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت
1) مفعولی                                             
2) متممی
3) مسندی                                             
4) مضاف­ الیهی   
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر
... بیشتر