جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / انگل شناسی پزشکی کتاب هدیه دهید

انگل شناسی پزشکیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هفتاد و دوم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استاندارد ارتعاشي موضعي براساس .............. مي باشد. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) زمان مواجهه - دسي بل و شتاب
2) زمان مواجهه - شتاب و فرکانس
3) زمان مواجهه شتاب - جهت ورود و فرکانس
4) جهت ورود - سرعت - زمان مواجهه و فرکانس
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»


... بیشتر