جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی فنی و حرفه ای / کاردانی فنی و حرفه ای الکترونیک و مخابرات دریایی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

کاردانی فنی و حرفه ای الکترونیک و مخابرات دریایی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس آتش نشانی و کمک های اولیه پزشکی در دریا (10 سوال) - درس ملوانی (10 سوال) - درس الکترونیک عمومی (10 سوال) - درس مبانی مخابرات و رادیو (10 سوال) - درس آشنایی با دستگاه های کمک ناوبری (10 سوال) - درس ریاضی (10 سوال) - درس زبان و ادبیات فارسی (15 سوال) - درس زبان عربی (15 سوال) - درس فرهنگ و معارف اسلامی (15 سوال) - درس زبان خارجی (15 سوال) - درس ریاضیات (20 سوال) - درس فیزیک (15 سوال) - درس شیمی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).