جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / اقتصاد سلامت کتاب هدیه دهید

اقتصاد سلامت

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: اقتصاد بهداشت و درمان (2)، اقتصاد خرد و کلان (3)، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (2)، اقتصاد سنجی (1)، بهداشت و اپیدمیولوژی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).