جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / اقتصاد بهداشت (توسعه بهداشت و درمان - سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان) کتاب هدیه دهید

اقتصاد بهداشت (توسعه بهداشت و درمان - سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اقتصاد خرد (2)، اقتصاد کلان (2)، اقتصاد سلامت (3)، سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (2)، ریاضی و آمار حیاتی(3)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و هشتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد در سال هاي اخير در طرح هاي شهر و ناحيه اي بيشتر مورد تاکيد قرار گرفته است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) پدافند غيرعامل
2) توجه به سوانح
3) بومي سازي شهرسازي
4) بازسازي و مقاوم سازي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت
... بیشتر