جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی کتاب هدیه دهید

اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: ارتزوپروتز (4)، کینزیولوژی و بیومکانیک (2)، معاینه و ارزیابی (2)، ارتوپدی (2)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - دویست و هشتاد و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مرحله نهايي رسيدگي به شکايات،‌ معروف است به .............. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) حکميت   
2) مصالحه
3) مذاکره
4) ميانجي گري
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از موارد زير از ويژگي هاي «گروه» نمي باشد؟    
1) قدرت    ... بیشتر