جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه علوم پایه - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه علوم پایه - سوالات، جزوات، منابع و ...

دروس عمومی استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی کلیه رشته گرایش های گروه علوم پایه اعم از زمین شناسی (فسیل و چینه، نفت، سنگ شناسی رسوبی، آب های زیرزمینی، مهندسی، زیست محیطی، پترولوژی، اقتصادی، تکتونیک)، شیمی (فیزیک، آلی، تجزیه، معدنی، کاربردی، پلیمر، فیتوشیمی، نانوشیمی)، هواشناسی، زیست شناسی گیاهی (فیزیولوژی، سیستماتیک و بوم شناسی، سلولی و تکوینی)، زیست شناسی جانوری (فیزیولوژی، بیوسیستماتیک، سلولی و تکوینی)، زیست شناسی (سلولی و مولکولی، بیوشیمی، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، بیوفیزیک، فناوری مولکولی، دریا، ریز زیست فناوری)، آمار، ریاضی (محض، کاربردی)، فیزیک (دریا، نانوفیزیک، فیزیک، فوتونیک)، ژئوفیزیک (لرزه شناسی، زلزله شناسی، الکترومغناطیس، گرانی سنجی)، بیوانفورماتیک، علوم کامپیوتر، علوم شناختی را در برمی گیرند.
درس استعداد تحصیلی این گروه که شامل 30 سوال می باشد، 4 بخش را در برمی گیرد. بخش اول شامل دو متن است که داوطلب می بایست پس از مطالعه هرکدام از آن ها، به سوالاتی که در انتهای متن آورده شده پاسخ دهد. در سوالات مربوط به بخش دوم، موقعیت های گوناگونی مطرح شده که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بخش سوم با ذکر سوالاتی به سنجش توانایی تحلیلی داوطلب پرداخته است و در بخش چهارم، انواع سوالات و مقایسه های کمی، استعداد عددی و ریاضیاتی، حل مساله و ... بیان شده است.
سوالات زبان عمومی انگلیسی نیز که در انتهای دفترچه گروه علوم پایه قرار داده شده اند، شامل 30 سوال در 3 بخش گرامر، واژگان و درک مطلب می باشند.


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سی و چهارم ( بیشتر ... )