جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه علوم انسانی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه علوم انسانی - سوالات، جزوات، منابع و ...

دروس عمومی استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی کلیه رشته گرایش های گروه علوم انسانی اعم از زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا (سیاسی، شهری، روستایی)، ژئومورفولوژی، آب و هواشناسی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، زبان و ادبیات عرب، علوم اقتصادی، اقتصاد نفت و گاز، تربیت بدنی (مدیریت، فیزیولوژی، آسیب شناسی، رفتار حرکتی و روانشناسی، بیومکانیک)، تاریخ (اسلام، بعد از اسلام، قبل از اسلام)، علوم اجتماعی، جمعیت شناسی، مددکاری اجتماعی، الهیات (علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، فلسفه و کلام، فقه شافعی)، فلسفه، فلسفه منطق، فلسفه علم، فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روانشناسی تربیتی، تکنولوژی آموزشی، آموزش عالی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، مشاوره، سنجش و اندازه گیری، روانشناسی، علوم اطلاعات و دانش شناسی، حقوق (عمومی، جزا و جرم شناسی، بین الملل عمومی، خصوصی، نفت و گاز)، علوم سیاسی و روابط بین الملل، مدیریت (بازرگانی و راهبردی، دولتی، صنعتی، رسانه و اطلاعات، پیشگیری از جرم و جرم یابی و ایمنی ترافیک، فناوری اطلاعات، قراردادهای بین المللی نفت و گاز،، کارآفرینی و آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، گردشگری، مالی، حسابداری، علوم ارتباطات، باستان شناسی، محیط زیست، مطالعات زنان، مدرسی معارف اسلامی را در برمی گیرند.
درس استعداد تحصیلی این گروه که شامل 30 سوال می باشد، 4 بخش را در برمی گیرد. بخش اول شامل دو متن است که داوطلب می بایست پس از مطالعه هرکدام از آن ها، به سوالاتی که در انتهای متن آورده شده پاسخ دهد. در سوالات مربوط به بخش دوم، موقعیت های گوناگونی مطرح شده که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بخش سوم با ذکر سوالاتی به سنجش توانایی تحلیلی داوطلب پرداخته است و در بخش چهارم، انواع سوالات و مقایسه های کمی، استعداد عددی و ریاضیاتی، حل مساله و ... بیان شده است.
سوالات زبان عمومی انگلیسی نیز که در انتهای دفترچه گروه علوم انسانی قرار داده شده اند، شامل 30 سوال در 3 بخش گرامر، واژگان و درک مطلب می باشند.


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و نود و نهم ( بیشتر ... )