جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / ارگونومی کتاب هدیه دهید

ارگونومی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: کلیات ارگونومی (2)، تشریح و فیزیولوژی انسانی (2)، فیزیک و مکانیک (2)، ریاضی (2)، روانشناسی عمومی (1)، مدیریت سازمانی (1)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و بیست و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – تغيير کدام يک از موارد زير ( به شرط ثابت بودن ساير عوامل) موجب انتقال منحني تقاضاي گوشت مرغ نمي گردد؟  سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) افزايش قيمت گوشت سفيد    
2) افزايش قيمت برنج
3) افزايش قيمت گوشت مرغ
4) افزايش درآمد مصرف کننده
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد،
... بیشتر