جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش های احیاء با پوشش گیاهی، بیابان زدایی و کنترل آن، بهره برداری از منابع آب در بیابان، بهره برداری و حفاظت عرصه های احیاء شده بیابانی، بهره برداری از خاک های مناطق خشک و بیابانی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).